←

BROADCAST YOURSELF™2013–2015

ANOTACE

Až 87 % informací vstřebáváme zrakem. Vizuální informaci si však dokážeme udržet pomocí senzorické paměti jen po dobu několika milisekund. Největší množství (nejen) vizuálních informací čerpáme z internetu, který se dá připodobnit k bezedné studnici poznání. Díky velkému bratu s velkým se naplňuje Orwellovská dystopie roku 1984 a každý z nás se stává svým způsobem pozorovaným či dokonce samotným pozorovatelem. Ne oko, ale obrazovka je oknem do duše soudobého člověka.

Dynamická koláž odhaluje mou osobní historii sledování na serveru YouTube. Jeden snímek koláže odpovídá jednomu referenčnímu snímku (náhledu) konkrétního shlédnutého videa. Tyto snímky jsou řazeny chronologicky ve standardní snímkovací frekvenci pětadvaceti snímků za vteřinu. Každý pozorovatel je tak schopen rozeznat z celé sekvence obrazů pouze ty snímky, s jejichž obsahem se již v minulosti setkal, čímž dochází k individuální selekci a následné interpretaci samotného obsahu.

VÝSTAVA

06—27 III 2015. OBRAZ ELEKTRONICKÝ. Podnik, Praha.