←

PŘÍJEZD VLAKU DO STANICE2015

ANOTACE

Zvuk vyplňuje prostor a zpřítomňuje latentní čas. Šíří se všemi směry. Jednotlivé zvuky cestují časoprostorem a mísí se s dalšími zvuky. Donekonečna. Z fyzikálního hlediska může člověk naslouchat z jediné pozice. Z těchto důvodů se bude konkrétní zvuk jevit z jiných poslechových pozic odlišně. V důsledku tedy nemohou dva lidé z různých pozic slyšet totožný zvuk a to i přesto, že jsou posluchači stejné události.

Příjezd vlaku do stanice byl zaznamenán čtyřmi mikrofony z odlišných pozic v totožnou dobu. Mikrofon 1 snímal interiér vlaku jedoucího ze stanice A do stanice B. Mikrofony 2, 3, 4 snímaly exteriér stanice B, do které mířil vlak ze stanice A. Mikrofony stály v řadě vzdáleny jeden od druhého vždy o dvacet metrů, což je průměrná délka rozpjetí nápravy jednoho vagonu. Tato vzdálenost určuje ve výsledné kompozici příjezdu vlaku pravidelnou rytmizaci mezi jednotlivými audio stopami.

Multikanálový záznam jedinečné situace je časoprostorovou syntézou zvuků, které by za běžných okolností nebylo možné zaslechnout. Akusmatická kompozice vyzní nejlépe za použití sluchátek a s vlastním přičiněním při mixování jednotlivých audio stop pomocí úpravy hlasitosti každé z nich.

foto: Jan Černý