←

ŠKODA LÁSKY2012

ANOTACE

S přibývajícím věkem narůstá sterilita. Dávné radosti i starosti splynou v jediný oblak.
S odstupem času se vše zdá být politováníhodné. Šest desetiletí společného života —
— diamantová láska. Utvrzená, čirá, vzácná… s ostrými hranami, které po tolika letech už ani nezraňují. Černobílé vzpomínky se staly věcí vlastního úhlu pohledu. Harmonie je však platná stále…

Věnováno prarodičům.

VÝSTAVA

06—27 III 2015. OBRAZ ELEKTRONICKÝ. Podnik, Praha.

Škoda lásky foto: Petra Uhlířová