←

VARIATIONS OF INCOMPLETE OPEN CUBES IN SOUND2011

ANOTACE

Je-li dána forma a systém, lze s nimi vytvářet variace až dokud nedojde k včerpání jejich možných kombinací. V takovém případě lze stanovit novou formu či nový systém a téma variovat opět až do vyčerpání. Takto lze pracovat s jednotlivými médii či dokonce se samotnými dimenzemi. Sol LeWitt vytvořil schéma možných variací pro neuzavřené krychle, které následně zhmotňoval v podobě minimalistických objektů. Pokusil jsem se přidat těmto objektům na tvarovosti transformací do čtvrté — časové dimenze. Ve zvukoprostorovém řešení se jednotlivé sestavy postupně variovaly přesně podle daného schématu tak, že pomyslné linie byly utvářeny souzvukem dvou reproduktorů představujících kotevní body úseček krychle. Rozmanitá tvarovost jednotlivých sestav se tak brzy rozpadla v plochém šumu, který však ve své podstatě vůbec plochým není. Bílý šum byl zvolen na základě jeho nekonkrétnosti — v jistém smyslu může být absolutní zvukovou entitou podobně jako je krychle absolutním minimalistickým prvkem. Samozřejmě se nabízí možnost využít i jiného či jiných zvuků podle kombinačního pravidla.

VÝSTAVA

21 III—17 IV 2013. SLUCH z cyklu 5×5×5. Galerie Armaturka, Ústí nad Labem.

Sol LeWitt. Variations of Incomplete Open Cubes. 1974.