←

VIDĚNÉ ≈ VIDITELNÉ2013

ANOTACE

Zdánlivá realita je omezena úhlem pohledu. Stávající dimenze nepozbývá platnosti objevením dimenze nové — jakmile jednou existuje, opět se nerozpadá.

VÝSTAVA

05—29 V 2013. KŘEHKÉ SETKÁNÍ. Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz.